De natuur in!

Mevlanapark Roermond

Foto: Pieter Brouwer (Mevlanapark in Roermond)

Zondag 22 mei werd op twee locaties het boekje De Natuur in!, een uitgave van gemeente Roermond, gepresenteerd. Aansluitend was er een wandeling door ‘groen’ Roermond. Ik kon er niet bij zijn, maar het boekje heb ik wel gekocht. Waarom? Ik vind het groen in Roermond nogal lastig te vinden.

Het boekje belooft in de inhoudsopgave maar liefst twintig groene plekken te bespreken: elf natuurgebieden, vier parken, vier maasplassen en één landgoed. Voorin is een kaartje in de kaft gedrukt. Daaruit blijkt dat de stad Roermond nogal ruim wordt genomen – het gaat in feite om de gemeente Roermond, dus inclusief Swalmen.
Aangezien ik graag met Karel in de kinderwagen of buikdrager op stap ben in de directe omgeving, maar hem ook vooral veel groen gun, hoopte ik met deze gids te vinden waar het groen in Roermond verstopt was. Eerlijk gezegd vind ik Roermond een ongroene stad met weinig bomen en ander groen binnen de bebouwde kom (in de meeste andere steden die ik ken, is de dichtheid openbaar groen een stuk groter).

Het viel nogal tegen: de genoemde stukken groen in en rond de stad kende ik al. Wel is het leuk dat er over elk stukje groen het een en ander wordt verteld. Per gebiedje wordt de grootte in hectaren, de vorm van begrazing (als van toepassing), en mogelijkheden tot recreatie en horeca genoemd. Daarna volgt een verhaal waarin natuur en eventueel cultuur en historie aan bod komen. In enkele gevallen biedt dat nieuwe inzichten, zoals het feit dat in het stadspark De Karthuis (een oude kloostertuin) de zeldzame pijlscheefkelk op de muren groeit. Het is leuk om deze op te gaan sporen. Maar er worden ook open deuren beschreven, zoals dat er eendjes en meerkoetjes in de groengordel langs de Maasnielderbeek rondzwemmen. Dit duidt er vooral op dat er eigenlijk weinig bijzonders aan is.

Ik weet dat ik nogal een kritisch persoon ben als het gaat om natuur- en milieueduactie. Het is natuurlijk leuk voor mensen die Roermond niet goed kennen te weten waar de groene plekken zijn. Maar daar zit ‘m nog een ander probleem: de kaart voorin is op zo’n grote schaal, dat er nog nauwelijks wegen op staan en slechts met nummertjes globaal is aangegeven waar ongeveer het groene gebied aanwezig is. Zeker het volgen van de Maasnielderbeek, op meerdere plekken onderbroken door bebouwing, is hierdoor even lastig als zonder kaart. Ik mis de detailkaarten of een duidelijk stratenplan van Roermond. Laat ik niet overdrijven: het boekje is leuk als inspiratiebron en bevat mooie foto’s – maar als natuurgids voldoet het niet.

De natuur in! – Handzame pocket die u leidt naar de natuur in Roermond

(Gemeente Roermond, F. de Bruijn et al – editie voorjaar 2011)

(Lezen-kijken-luisteren, 2011)

Geen reacties mogelijk